Control de plagues

Control plagues - Ambinet Sanitat Ambiental

 

Es tracta de la inspecció i eradicació de plagues:

  • Insectes de tot tipus (paneroles, puces, xinxe, voladors…)
  • Rosegadors (rates, ratolins, talps…)
  • Microorganismes (bacteris, fongs…)

mitjançant les tècniques més innovadores del mercat utilitzant sempre productes d’última generació respectant al màxim el medi ambient.

No totes les plagues són iguals, per això és important implantar un sistema de control que permeti reduir la seva presència d’una manera global i segura.