Control d’aus

Solucionem qualsevol problema amb coloms, estornins, gavines, pardals …

A diferència dels insectes i els rosegadors, les aus estan considerades per la majoria de les persones com a animals beneficiosos, però desafortunadament, les aus també tenen aspectes negatius quan s’associen molt pròximament amb la gent.

Certes espècies d’aus, freqüentment són molestes o plagues capaces de transmetre malalties, contaminar els nostres aliments i danyar les nostres estructures.
Les aus poden ser portadores d’organismes patògens que poden afectar a les persones i animals domèstics.

El Control d’Aus és un tema complex i especialitzat. Les aus són mòbils adaptables i persistents, i per tant difícils de controlar. Si no s’empren els mitjans adequats per a cada situació es pot fracassar. Una bona inspecció prèvia i una acurada planificació són essencials per poder garantir l’èxit de qualsevol operació de Control o Previsió d’Aus.

Sistemes a utilitzar

Control d'aus - Ambinet

• Xarxes: 
 Les xarxes impedeixen el pas de les aus a l’interior de la zona protegida i que es posin sobre la mateixa, podent-se emprar aquest sistema per protegir els edificis de gairebé totes les espècies que creen problemes, i en el cas dels pardals i estornins l’únic mètode útil, igual que en situacions de pressió alta contra coloms i gavines.

 

Pinxos per coloms - Ambinet

• Sistema de pintxos: 
 Es componen d’un grup de pues d’acer inoxidable temperat que es projecten cap a fora en tots els angles. Les pues estan subjectes en una base sòlida que pot ser instal·lada en els marcs de les finestres, prestatges, ràfecs, etc. o qualsevol altre lloc propens per al posat de les aus. Aquests filferros punxeguts causen molèsties a les aus, evitant que aterrin sobre aquestes superfícies. Les cornises han de ser cobertes completament per aconseguir una efectivitat total. Les superfícies amples poden requerir de dues o més files o fileres de pues paral·leles.