Desinsectació

Desinsectació de plaguesEliminem qualsevol tipus de plagues d’insectes mitjançant tècniques i productes estudiats amb resultats garantits. Els nostres productes no fan olor ni taquen i no tenen termini de seguretat, per la qual cosa vostè pot utilitzar les seves instal·lacions immediatament després d’aplicar-los.

El nostre exclusiu sistema de treball farà que els seus empleats i clients no sàpiguen que els nostres aplicadors han estat realitzant el seu treball, excepte pels resultats.

Aquest sistema de treball unit a la utilització de productes d’última generació ens permet:

- Realitzar el procés de Desinsectació en horari diürn
- Reduir el nombre d’aplicacions
- Eradicar qualsevol tipus de plaga amb garanties
- Productes sense olor
- Termini de seguretat 0 hores