Desratització

Desratizació - AMBINET

Existeixen molts tipus de paranys al mercat però no són efectives en el cas d’una infestació massiva solament es pot eliminar un exemplar alhora.

Existeixen també verins per a rosegadors disponibles al mercat però ha de tenir-se màxima cura amb ells doncs són extremadament perillosos i poden causar la mort en bebès i mascotes en cas d’ingestió.

Ambinet ofereix un servei complet de desratització per eliminar la presència de qualsevol rosegador en la seva llar o en el seu negoci.

A més proporcionem assessorament per a l’elaboració d’un pla de prevenció a llarg termini amb les màximes garanties.