Legionel·la

Aigua potable sense Legionel.la - AmbinetAssegureu-vos que les seves instal.lacions compleixen amb la normativa sobre la legionela, amb el Reial Decret 865/2003.
La Legionel.la és considerada un bacteri ambiental que es troba àmpliament estès en ambients aquàtics naturals (rius, llacs, aigües termals, etc), trobant-se en ells en petites concentracions (menys de 100 bacteris / litre), sense poder infectiu per les persones i sense risc per a la salut, podent sobreviure en condicions ambientals (pH, temperatura, i conductivitat, etc) molt diverses.
Perquè la seva concentració augmenti, comporten riscos per a les persones, ha de passar a colonitzar des dels reservoris naturals anteriorment indicats, els sistemes d’abastament de les ciutats i a través de les xarxes de distribució d’aigua s’incorpora als sistemes hídrics construïts per l’home.
Aquests poden ser circuits d’aigua freda de consum humà, aigua calenta sanitària,  torres de refrigeració, condensadors evaporatius,  humidificadors, banyeres d’hidromassatge,  condicionadors evaporatius, reg per aspersió, xarxa d’aigua contra incendis, fonts ornamentals, etc…, on pot trobar condicions idònies per a la seva multiplicació i propagació.

Legionel.la a agües públiques - AmbinetFactors de risc
Freqüentment les instal.lacions de risc de contagiar la Legionella compten amb sistemes amplificadors que reuneixen les condicions necessàries per a la multiplicació del bacteri:

•  Temperatura de l’aigua entre 25 i 45 º C.

•  Presència de matèria orgànica.

•  Presència de productes de la corrosió i incrustacions calcàries.

•  Estancament de l’aigua : Aquestes condicions produeixen la proliferació del bacteri fins a assolir nivells capaços de produir malaltia en l’home, a més en aquestes instal.lacions hi ha d’haver la formació d’aerosols amb sortida a l’exterior (sistemes de propagació).

El bacteri pot ser transportat per l’aire en petites gotes i inhalades per les persones. És a dir, la via de transmissió de la Legionella és aèria i no s’ha demostrat que existeixi cap risc d’emmalaltir en beure aigua contaminada per Legionella, tampoc hi ha evidències de reservoris animals coneguts, així com de la transmissió de la malaltia de persona a persona .

Com detectar-la, símptomes:

• Quadre pneumònic acompanyat de febre elevada, dolors musculars, de cap, i de vegades diarrea, vòmits, confusió … conegut com “Malaltia del Legionari”, clínicament indistingible d’altres pneumònies atípiques.
• Un procés febril agut i autolimitat, de tipus gripal, de caràcter lleu, anomenat Febre de Pontiac o legionelosis no pneumònica.
• Pot presentar-se de forma esporàdica, com a casos aïllats, o en forma de brots epidèmics, alguns d’ells d’elevada magnitud.

Mètodes de control

Desde Ambinet posem a la seva disposició tots els mitjans tècnics, que en cada moment, permetin obtenir els millors resultats en la Prevenció i Control de la Legionelosis. Els passos que seguim són:

• Visita de la instal.lació i / o recopilació de dades.

•  Elaboració de pressupost.

• Execució dels treballs.

• Emissió dels registres i certificat dels treballs.

• Manteniment higiènic, de producte i presa de mostres.

Recomanacions en la matèria. 
 Respatller i assessorament en inspeccions .

La Legionella és un bacteri del gènere Legionella, que comprèn un total de 39 espècies i més de 50 serogrups, la majoria d’elles han estat associades a malaltia, sent Legionella pneumophila serogrup 1 la que apareix com patogen principal i la que s’aïlla amb més freqüència tant en mostres de malalts, com en mostres d’aigua d’edificis.

La legionelosi és un terme genèric que s’utilitza per referir-se a la malaltia que causa el bacteri Legionella pneumophila i altres del mateix gènere. La legionel.losi pot presentar-se de forma esporàdica, com a casos aïllats, o en forma de brots epidèmics, alguns d’ells d’elevada magnitud.

AMBINET, des de la seva divisió d’Aigües i Medi Ambient, formada per professionals d’elevada experiència en diferents branques sanitàries, posarà a la seva disposició tots els mitjans tècnics, que en cada moment, permetin obtenir els millors resultats en la Prevenció i Control de la Legionelosis, complint amb tots els requisits necessaris per dur a terme aquests tractaments, ajustant-nos al Reial Decret 865 i solucionant qualsevol incidència.