Tractaments de la fusta

Tractaments de la Fusta- AmbinetEls xilófags (tèrmits i corcs) viuen gràcies a la fusta que només metabolizen en presència de fongs que es desenvolupen en determinades condicions d’humitat.
Hi ha diferents tipus de tractaments:

Tractaments amb barrera química: Consisteix a realitzar barreres perimetrals en el sòl per protegir i impedir el pas dels tèrmits. Es practiquen forats injectant el producte biocida.

Tractaments per injecció: Es tracten les bigues mitjançant la realització de forats a la fusta, posteriorment es posen tacs anti retorn per a la injecció a pressió del producte biocida.

Aplicació de gel: Gel d’última generació que impregna per difusió l’interior de la fusta. No fa olor ni taca.

 

Els xilófags més comuns que ens podem trobar són els següents:

Carcoma comú, Ambinet

• Corc comú o Anobium Punctatum (Anobids)
: Es tracta del corc que ens trobem habitualment en mobles, parquet i petits elements de fusta, encara que aquest tipus de corc també la podem trobar en elements estructurals com a bigues i marcs de portes i finestres.

Arna de la fusta - Ambinet

• Arna de la fusta (Lyctus Brunneus)
: Aquest tipus de corcs són d’una mesura superior al del corc comú i competeixen pel mateix tipus de fusta. Són molt comuns en la majoria de les infestacions en fustes, afectant pràcticament al mateix tipus d’elements que els anóbids.

 

Carcoma gegant - Ambinet• Capricorn (Hylotrupes bajulus) 
: Són corcs gegants, prefereixen fustes de gran densitat, com a bigues, llindes, etc. A causa de la seva mesura realitzen túnels d’una dimensió important, ocasionant greus desperfectes estructurals. Aquest tipus de corc són molt més destructiva que les anteriors a causa de la seva gran mesura.

Tèrmits - Ambinet• Tèrmits
: Els tèrmits tenen una estructura social en les seves comunitats. Aquesta organització social determina que els tèrmits tinguin una biologia molt complexa. Els tèrmits formen nius (termiters) construïts per quatre tipus d’individus pertanyents cadascun d’ells a una casta diferenciada sent aquests els reproductors primaris, els reproductors secundaris, els soldats i les obreres. Els danys provocats pels tèrmits són molt seriosos tant pel valor del material deteriorat com per afeblir les estructures atacades. Així i tot a la recerca d’aliment poden danyar altres materials inorgànics.