Seguretat alimentària

En el nostre país, la legislació en vigor des de l’any 95 obliga a tots els operadors implicats en la cadena alimentària a realitzar el seu propi autocontrol, basat en el sistema d’anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).

Duem a terme:

  1. Desenvolupament i implantació del Manual d’Autocontrol (pre-requisits i APPCC) en indústria alimentària.
  2. Auditories de diagnòstic, seguiment i examen del grau d’implementació del programa preventiu.
  3. Assessorament en cas d’inspeccions sanitari-administratives.