Tractaments d’aigua i qualitat de l’aire

 • Tractaments aiguaTractament de la Legionelosis
 • Assistència d’Inspeccions de Sanitat i ECA
 • Tractament de calderes
 • Control temperatures Fred/Calor via SMS o email
 • Neteja de Circuits Tancats de Clima
 • Restauració i rehabilitació de Torres de Refrigeració
 • Restauració i rehabilitació de l’interior de Dipòsits d’ACS i AFCH
 • Instal·lació i Manteniment d’Equips Dosificadors
 • Manteniment de piscines
 • Instal·lació i Manteniment de descalcificadors i plantes d’Osmosis inversa
 • Instal·lació i Manteniment de Bescanviadors de Placa
 • Instal·lació i Manteniment de plaques solars
 • Tractaments de Neteja i Desinfecció de Conductes d’Aire condicionat.
 • Sistema d’Ambientació específic per a Conductes d’Aire condicionat.
 • Neteja i Desinfecció d’equips autònoms de Clima.